непроверен

РЕГИСТЪР ЗА ГРАЖДАНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, В КОИТО УЧАСТВА ОБЩИНАТА

Уникален идентификатор:  57ea7264-ce92-4a5d-96b3-6c7e8715685f

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2019-03-18 16:38:53
  • Създаден от: i.rusimova68
  • Последна промяна: 2019-03-18 16:42:47
  • Последно променил: i.rusimova68