непроверен

ПОДЛЕЖАЩАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУШЕСТВО

Уникален идентификатор:  58578ba6-89c7-4e36-9475-56b96a7086eb

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1.4

  • Създаден на: 2019-03-29 15:00:39
  • Създаден от: i.rusimova68
  • Последна промяна: 2019-03-29 15:04:20
  • Последно променил: i.rusimova68