одобрен

Регистър на пчелини и пчелните семейства в община Самуил за 2019

Уникален идентификатор:  58f198bc-a2df-4015-8580-307839398604

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2020-03-20 16:38:46
  • Създаден от: nergin_mahmud
  • Последна промяна: 2020-03-20 16:42:21
  • Последно променил: nergin_mahmud