одобрен

Списък на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на територията на област Ямбол към началото на учебната 2019 / 2020 година

Уникален идентификатор:  59c7fdf1-ee12-40f6-806b-768c644f8723

Описание:

Списък на всички училища, детски градини, центрове за подкрепа за личностно развитие и специализирани обслужващи звена към началото на учебната 2019 / 2020 година

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права. Споделяне на споделеното (CC-BY-SA)

Основна тема:  Образование, култура и спорт

детска градина образование РЦПППО училище ЦПЛР ЦСОП Ямбол

Версия: 2.2

  • Създаден на: 2019-10-14 13:59:19
  • Създаден от: donka_ivanova
  • Последна промяна: 2019-10-16 16:05:03
  • Последно променил: donka_ivanova