одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост

Уникален идентификатор:  5aad83b9-af3d-4c21-8734-58fa26161875

Описание:

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост на община Елин Пелин, актуален към 19.02.2021 година.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Региони, градове

имоти община общинска публичен регистър собственост РМС 436/2017 Елин Пелин

Версия: 2.5

Източник: Община Елин Пелин

Автор: Отдел "Общинска собственост"

Връзка с автор: os@elinpelin.bg

Отговорник поддръжка: pr@elinpelin.bg

Връзка с отговорник поддръжка: pr@elinpelin.bg

  • Създаден на: 2021-02-19 16:52:03
  • Създаден от: elena_stoycheva
  • Последна промяна: 2021-03-03 10:33:05
  • Последно променил: bikozhuharov