одобрен

Регистър на постъпилите заявления за достъп до обществена информация и движението им през 2017 г.

Уникален идентификатор:  5ada79ae-8469-413b-bf4c-60ae91200059

Описание:

достъп до информация

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

достъп до обществена информация

Версия: 1

Автор: Алексиния Вениславова

Връзка с автор: riosv_mont@net-surf.net

Отговорник поддръжка: riosv_mont@net-surf.net

Връзка с отговорник поддръжка: riosv_mont@net-surf.net

  • Създаден на: 2018-03-27 07:39:19
  • Създаден от: aleksiniya_venislavova
  • Последна промяна: 2018-10-09 10:31:48
  • Последно променил: migrate_data