одобрен

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

Уникален идентификатор:  5b2d7b12-0005-4d69-98f4-d06d677da7c3

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.2

  • Създаден на: 2019-04-22 15:37:56
  • Създаден от: kostenetz
  • Последна промяна: 2019-04-22 15:39:43
  • Последно променил: kostenetz