непроверен

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ

Уникален идентификатор:  5b77e582-fed2-40d8-bb99-53dbff0c6e89

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2019-03-29 09:09:25
  • Създаден от: i.rusimova68
  • Последна промяна: 2019-03-29 09:15:50
  • Последно променил: i.rusimova68