одобрен

Технически и функционални задания, за които е било удостоверено съответствие с изискванията на чл. 58а от ЗЕУ

Уникален идентификатор:  5c01e367-bd72-4c27-a8d5-ee2c61cc0d50

Основна тема:  Правителство, публичен сектор

Версия: 4

Връзка с автор: mail@e-gov.bg

  • Създаден на: 2019-03-21 11:58:33
  • Създаден от: ydimitrov
  • Последна промяна: 2019-08-01 13:07:20
  • Последно променил: ydimitrov