одобрен

Справка за нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на РИОСВ - Стара Загора

Уникален идентификатор:  5c08efe6-5d6b-4b6a-afbc-f62a456a128e

Описание:

Справка за нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на РИОСВ - Стара Загора

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Околна среда

Версия: 1.1

Автор: Христо Стоев

Връзка с автор: office@stz.riew.gov.bg

Отговорник подръжка: office@stz.riew.gov.bg

Връзка с отговорник подръжка: office@stz.riew.gov.bg

  • Създаден на: 2019-04-05 16:05:33
  • Създаден от: Hristo Stoev
  • Последна промяна: 2019-04-05 16:06:25
  • Последно променил: Hristo Stoev