одобрен

Списък на процедираните по реда на ЗБР инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на територията на РИОСВ Шумен

Уникален идентификатор:  5c2deea0-d8cb-4b06-b7a1-23346d34731f

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Околна среда

риосв шумен инвестиционни ЗБР предложения РМС 54/2019 процедирани

Версия: 4.4

Автор: РИОСВ Шумен

Връзка с автор: riosv@riosv-shumen.eu

Отговорник поддръжка: riosv@riosv-shumen.eu

Връзка с отговорник поддръжка: riosv@riosv-shumen.eu

  • Създаден на: 2019-03-18 10:32:46
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2021-01-13 21:09:32
  • Последно променил: bikozhuharov