одобрен

Списък на процедираните по реда на ЗБР инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на територията на РИОСВ Шумен

Уникален идентификатор:  5c2deea0-d8cb-4b06-b7a1-23346d34731f

Основна тема:  Околна среда

Версия: 2

Автор: РИОСВ Шумен

Връзка с автор: riosv@riosv-shumen.eu

Отговорник подръжка: riosv@riosv-shumen.eu

Връзка с отговорник подръжка: riosv@riosv-shumen.eu

  • Създаден на: 2019-03-18 10:32:46
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2019-03-21 13:35:59
  • Последно променил: dragomir_vasilev