одобрен

Отчет за касовото изпълнение към 31.03.2019г.

Уникален идентификатор:  5c57f7ed-ea14-4e26-899c-dd02d09969bc

Основна тема:  Икономика и финанси

Версия: 2.1

Автор: Мария Николова

Връзка с автор: m_nikolova@provadia.bg

Отговорник подръжка: a_ahmed@provadia.bg

Връзка с отговорник подръжка: a_ahmed@provadia.bg

  • Създаден на: 2019-04-30 17:21:55
  • Създаден от: alkin_ahmed
  • Последна промяна: 2019-04-30 17:23:45
  • Последно променил: alkin_ahmed