одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж при община "Родопи"

Уникален идентификатор:  5d797d92-6386-42b1-9bcb-5ff14f52115c

Описание:

Регистър на издадените разрешителни за строеж при община "Родопи" - 2018г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 3

Автор: Емилия Златанова

  • Създаден на: 2019-03-30 23:21:57
  • Създаден от: it
  • Последна промяна: 2019-09-24 19:43:53
  • Последно променил: it