одобрен

Регистър на разрешенията за продажба на тютюневи изделия (ТИ) Април

Уникален идентификатор:  5dc11884-66d8-4b3a-b9d4-aa38db6d9fc7

Описание:

Регистърът се обновява ежедневно. Актуална информация може да се следи на адрес: http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/dtiregisters/tobacco.html

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

регистри

Версия: 1

Автор: Анелия Даскалова

Връзка с автор: anelia.daskalova@customs.bg

Отговорник подръжка: anelia.daskalova@customs.bg

Връзка с отговорник подръжка: anelia.daskalova@customs.bg

  • Създаден на: 2018-04-26 07:22:32
  • Създаден от: anelia_daskalova
  • Последна промяна: 2018-10-10 10:27:44
  • Последно променил: migrate_data