одобрен

От 2016 г. до 2018 г. - Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и в моторни превозни средства

Уникален идентификатор:  5e8fd4ba-5bf1-4c34-922e-2d7af7f67b17

Описание:

Регистър на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства. Поддържа се съгласно изискванията на чл. 45, ал.1, т.2 на Закона за управление на отпадъците.

Регистърът на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства се актуализира ежедневно.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 4

  • Създаден на: 2016-12-29 09:48:31
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-28 16:41:32
  • Последно променил: rossalina