одобрен

Национален концесионен регистър

Уникален идентификатор:  5ec01108-d01a-4a10-861c-56ed0ca9414f

Описание:

Пълната информация от текстовите полета може да бъде достъпвана на портала на Националния концесионен регистър

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

концесии

Версия: 4

Източник: http://www.nkr.government.bg/

Автор: Емилия Лазарова

Връзка с автор: E.Lazarova@government.bg

Отговорник подръжка: E.Lazarova@government.bg

Връзка с отговорник подръжка: E.Lazarova@government.bg

  • Създаден на: 2015-04-06 08:33:07
  • Създаден от: e_lazarova
  • Последна промяна: 2020-01-09 09:41:19
  • Последно променил: e_lazarova