одобрен

Брой на регистрираната техника по видове на територията на ОДЗ - Пловдив към 31.05.2017 г.

Уникален идентификатор:  5f4872a9-7aca-4300-8f6b-c7bd0d4a4103

Описание:

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив земеделска, горска техника и машини за земни работи към 31.05.2017 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

горска земеделска техника земеделска машини за земни работи

Версия: 1

Автор: Областна дирекция "Земеделие" гр. Пловдив

Връзка с автор: odzg_plovdiv@abv.bg

Отговорник подръжка: odzg_plovdiv@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: odzg_plovdiv@abv.bg

  • Създаден на: 2017-06-02 06:58:08
  • Създаден от: irina_dabova
  • Последна промяна: 2018-10-20 09:44:19
  • Последно променил: migrate_data