одобрен

Регистър на социалните услуги

Уникален идентификатор:  603f215c-799d-48e3-978d-922c676155cb

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Население и социални условия

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2019-03-27 08:18:06
  • Създаден от: DanielGoranov
  • Последна промяна: 2019-03-27 08:18:54
  • Последно променил: DanielGoranov