одобрен

Регистър за хода на изпълнение на НПЕЕМЖС

Уникален идентификатор:  610ec60f-942e-4fe3-90c9-a9cf8b79c4cd

Описание:

Данните се отнасят за сдружения на собственици в сгради в режим на етажна собственост, регистрирани за целите на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС).

Основна тема:  Некатегоризирани

Договор за инвеститорски контрол Договор за проектиране и СМР Договор за техническо обследване Договор за целево финансиране Договор Община-Сдружение Енергийна ефективност Заявление за интерес и финансова помощ ЗИФП Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради НПЕЕ НПЕЕМЖС сдружения

Версия: 3.5

  • Създаден на: 2016-06-21 13:51:07
  • Създаден от: opendata_noa-2162
  • Последна промяна: 2020-02-04 11:53:36
  • Последно променил: opendata_noa-2162