одобрен

Актуализация на регистрите на НСЦРЛП към 02.08.2018 г.

Уникален идентификатор:  613ff8e1-329b-445b-8b08-c6cdad7cf252

Описание:

Актуализация на регистрите на НСЦРЛП към 02.08.2018 г.

Основна тема:  Здравеопазване

здравеопазване лекарства реимбурсиране

Версия: 1

Автор: НСЦРЛП

Връзка с автор: office@ncpr.bg

Отговорник поддръжка: office@ncpr.bg

Връзка с отговорник поддръжка: office@ncpr.bg

  • Създаден на: 2018-08-06 06:58:47
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2018-10-16 08:00:06
  • Последно променил: migrate_data