одобрен

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения - област Шумен

Уникален идентификатор:  6142970a-b607-41c6-b16b-c32213cf2ac4

Описание:

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения - област Шумен

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Региони, градове

акт актове област Шумен регистър устройствени планове шумен

Версия: 2

Автор: Йорданка Кръстева

Връзка с автор: oashumen@oblastshumen.government.bg

Отговорник поддръжка: oashumen@oblastshumen.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: oashumen@oblastshumen.government.bg

  • Създаден на: 2017-08-23 15:21:09
  • Създаден от: yordanka_krasteva
  • Последна промяна: 2019-09-18 00:34:36
  • Последно променил: yordanka_krasteva