одобрен

Регистър на уязвимите зони от биогенни елементи в обхвата на района за басейново управление

Уникален идентификатор:  6184d074-7264-4652-b697-ad79abdc5418

Описание:

Регистърът се обновява при публикуването на нови планове за управление на речните басейни и съдържа информация за територията на поречията на реките Струма, Места и Доспат.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Околна среда

биогенни елементи доспат екология и води места МОСВ Струма Уязвими зони

Версия: 2.1

Автор: БД"ЗБР"

Връзка с автор: bdblg@wabd.bg

Отговорник поддръжка: e.lazarov@wabd.bg

Връзка с отговорник поддръжка: e.lazarov@wabd.bg

  • Създаден на: 2017-03-07 15:17:52
  • Създаден от: nikolay_krumov_olev
  • Последна промяна: 2019-09-25 09:20:49
  • Последно променил: e.lazarov