одобрен

Регистър на удостоверения за въвеждане в експлоатация на Община Берковица

Уникален идентификатор:  619cd9b9-9d31-4514-a752-1a30733bf5c7

Описание:

Регистър на удостоверения за въвеждане в експлоатация на Община Берковица

Основна тема:  Икономика и финанси

икономика

Версия: 1

Автор: Паулина Еленкова

Връзка с автор: elenkova.p@berkovitsa.com

Отговорник подръжка: genkova.d@berkovitsa.com

Връзка с отговорник подръжка: genkova.d@berkovitsa.com

  • Създаден на: 2016-07-20 10:39:39
  • Създаден от: itena_atanasova
  • Последна промяна: 2018-10-15 07:25:56
  • Последно променил: migrate_data