одобрен

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

Уникален идентификатор:  61b594bf-c9f8-4294-8fe4-2e6d7b8d956f

Описание:

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

Основна тема:  Транспорт

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2020-03-20 09:14:18
  • Създаден от: nergin_mahmud
  • Последна промяна: 2020-03-20 09:25:41
  • Последно променил: nergin_mahmud