одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на ЕС в Община Димитровград

Уникален идентификатор:  61dce051-8aba-4ea4-bcd4-679f292b7089

Описание:

Регистър на сдруженията по ЗУЕС

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

ЗУЕС

Версия: 1

Автор: Теодора Стоянова

Връзка с автор: teodora_stoyanova@dimitrovgrad.bg

  • Създаден на: 2018-02-13 07:20:09
  • Създаден от: teodora_stoyanova
  • Последна промяна: 2018-11-12 12:34:35
  • Последно променил: migrate_data