одобрен

Регистър на обектите с обществено предназначение

Уникален идентификатор:  621af30f-0a08-484b-923a-5dab72899fe0

Описание:

Регистърът на обектите с обществено предназначение се създава и поддържа от инспекцията и се води по образец съгласно Приложение № 6 от Наредба № 9 от 2005 г на електронен и хартиен носител.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Здравеопазване

здравеопазване

Версия: 2

  • Създаден на: 2016-06-29 11:24:12
  • Създаден от: simona_dimitrova
  • Последна промяна: 2019-09-12 16:27:19
  • Последно променил: it12