одобрен

Публичен регистър на временно регистрираните получатели

Уникален идентификатор:  6278be9c-15b4-4c32-bfae-ffd2b7f9f766

Описание:

Съгласно чл. 58б, ал. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове в Агенция „Митници" се води електронен регистър на временно регистрираните получатели, който съдържа: 1. идентификационен номер на временно регистрирания получател; 2. наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код на временно регистрирания получател; 3. адрес на обекта, в който се получават и разтоварват стоките; 4. видовете акцизни стоки, които могат да бъдат получавани в обекта; 5. дата на връчване на удостоверението за регистрация на временно регистрирания получател; 6. дата на прекратяване на удостоверението за регистрация на временно регистрирания получател. Съгласно ал. 4 на същия член от Закона за акцизите и данъчните складове на вписване в регистъра подлежат и всички настъпили последващи промени в обстоятелствата.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Правителство, публичен сектор

агенция публичен регистър регистрирани Митници временно получатели

Версия: 1.4

  • Създаден на: 2021-12-14 13:34:05
  • Създаден от: anelia_daskalova
  • Последна промяна: 2022-01-12 13:13:07
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте