одобрен

Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерии

Уникален идентификатор:  6285cbb0-0f00-462d-9166-84dfb65e6e7c

Описание:

Съгласно чл.17а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Регионалните здравни инспекции издават удостоверения за регистрация на дрогерии, по реда на чл. 239-241 от същия закон, отговарящи на изискванията, регламентирани в Наредба №29/9.12.2008 г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията. Данни от регистъра са публикувани на интернет страницата на РЗИ-Пазарджик.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Здравеопазване

дрогерии здравеопазване

Версия: 4.1

Автор: РЗИ-Пазарджик

Връзка с автор: rzipz@abv.bg

Отговорник поддръжка: rzipz@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: rzipz@abv.bg

  • Създаден на: 2016-07-11 11:27:00
  • Създаден от: nadezhda_stoyanova
  • Последна промяна: 2019-09-25 13:55:06
  • Последно променил: nadezhda_stoyanova