одобрен

Химично състояние на повърхностните водни тела

Уникален идентификатор:  62928192-8fa6-41c9-ba01-896858a8bc6d

Описание:

Химично състояние на повърхностните водни тела попадащи на територията на БДДР за циклите на ПУРБ

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права (CC-BY)

Основна тема:  Околна среда

състояние басейнова дирекция БД повърхностни водни тела район химично ДР Дунавски

Версия: 3.2

Източник: http://www.bd-dunav.bg/content/upravlenie-na-vodite/plan-za-upravlenie-na-rechniia-baseyn/

Автор: Басeйнова дирекция "Дунавски район" /БДДР/

Връзка с автор: dunavbd@bddr.bg

  • Създаден на: 2022-05-09 12:59:11
  • Създаден от: mariyana_petrova
  • Последна промяна: 2022-05-18 12:45:09
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте