одобрен

Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерии

Уникален идентификатор:  62add26d-ed37-4cc5-9ecb-2daf2368c8a0

Описание:

Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерии

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Здравеопазване

здравеопазване

Версия: 2

Автор: РЗИ-Разград

Връзка с автор: rzi_razgrad@mbox.contact.bg

Отговорник подръжка: kborislavova@mbox.contact.bg

Връзка с отговорник подръжка: kborislavova@mbox.contact.bg

  • Създаден на: 2016-05-31 08:43:58
  • Създаден от: katya_borislavova
  • Последна промяна: 2018-10-27 10:34:58
  • Последно променил: migrate_data