одобрен

Регистър на издадените административни актове за одобрени ПУП - община Венец

Уникален идентификатор:  62b63f45-709b-47ee-b079-9a3b9491d253

Описание:

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП община Венец

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 5

Автор: Илхан Сали

Връзка с автор: obs_vn@abv.bg

Отговорник поддръжка: obs_vn@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: obs_vn@abv.bg

  • Създаден на: 2017-09-20 10:59:08
  • Създаден от: zyubeyde_ibryam_mehmed
  • Последна промяна: 2019-09-13 11:22:49
  • Последно променил: zyubeyde_ibryam_mehmed