Автор: Veselin Zlatev

непроверен

33. Регистър на обектите, въведени в експлоатация

Уникален идентификатор:  62f1de44-afd4-49d2-aafa-68d7cd4e3dc5

Основна тема:  Региони, градове

Версия: 1.1

Връзка с автор: st.atanasova@balchik.bg

  • Създаден на: 2019-03-08 14:37:23
  • Създаден от: veselin_zlatev
  • Последна промяна: 2019-03-22 08:31:33
  • Последно променил: veselin_zlatev