одобрен

Регистрирана земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30.06.2020г.

Уникален идентификатор:  6349dead-cfb5-404e-b449-b6b552b9f8eb

Описание:

ИНФОРМАЦИЯ за броя на регистрираната на територията на ОДЗ-Хасково земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30.06.2020г.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 2.3

  • Създаден на: 2020-07-14 14:05:05
  • Създаден от: seyhan_salim
  • Последна промяна: 2020-07-14 14:09:24
  • Последно променил: seyhan_salim