одобрен

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета на община Куклен към 31.03.2018 г.

Уникален идентификатор:  6365317c-2f22-450f-a917-efd348933df7

Основна тема:  Икономика и финанси

Версия: 2.2

Автор: Мария Ковачева

Връзка с автор: finansi@kuklen.org

Отговорник подръжка: finansi@kuklen.org

Връзка с отговорник подръжка: finansi@kuklen.org

  • Създаден на: 2019-04-02 15:24:52
  • Създаден от: mariya_kovacheva
  • Последна промяна: 2019-04-02 15:28:12
  • Последно променил: mariya_kovacheva