одобрен

Регистър - АОС (публична общинска собственост)

Уникален идентификатор:  638e922c-4644-4906-9c83-232dbe1e46ce

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.2

Автор: Донка Чамова

Връзка с автор: d_chamova@abv.bg

Отговорник поддръжка: d_chamova@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: d_chamova@abv.bg

  • Създаден на: 2020-02-13 10:51:31
  • Създаден от: donka_chamova
  • Последна промяна: 2020-02-13 10:55:26
  • Последно променил: donka_chamova