одобрен

Регистър на гаранции за произход на енергия от възобновяеми източници

Уникален идентификатор:  639a1c93-0b9c-46d2-942c-f9fffcf95426

Описание:

Гаранции за произход на енергия от възобновяеми източници
https://portal.seea.government.bg/Warranty/WarrantyView

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 6.1

Автор: АУЕР

Връзка с автор: office@seea.government.bg

Отговорник подръжка: admin@seea.government.bg

Връзка с отговорник подръжка: admin@seea.government.bg

  • Създаден на: 2016-04-20 07:47:30
  • Създаден от: margarita_gigova
  • Последна промяна: 2019-09-24 13:15:45
  • Последно променил: margarita_gigova