одобрен

Национален регистър на транспортните средства за превоз на СЖП и продукти

Уникален идентификатор:  6456ee7f-af1c-4376-879f-6a0d6c771418

Описание:

Регистъра съдържа информация за регистрираните транспортни средства за превоз на странични животински продукти и продукти, получени от тях на територията на Република България, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

храни

Версия: 2.5

Автор: ОДБХ

Отговорник подръжка: a_popnikolova@bfsa.bg

Връзка с отговорник подръжка: a_popnikolova@bfsa.bg

  • Създаден на: 2018-04-23 08:16:06
  • Създаден от: a_popnikolova
  • Последна промяна: 2019-07-23 08:17:07
  • Последно променил: a_popnikolova