одобрен

Списък на лицата, на които са издадени позволителни за ползване на лечебни растения през 2016 г.

Уникален идентификатор:  64b0e7e1-5a75-4d43-a49a-a7169cfa9801

Описание:

Посочени са имената на физическите лица, на които, съгласно чл. 50, т. 6 от Закона за защитените територии, през 2016 г. от Дирекция "Национален парк Централен Балкан" са издадени позволителни за ползване на лечебни растения на територията на Национален парк Централен Балкан

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Околна среда

Версия: 2.3

  • Създаден на: 2019-11-04 13:48:00
  • Създаден от: pavlina_ivanova_racheva
  • Последна промяна: 2020-08-07 10:45:38
  • Последно променил: ivanova