одобрен

Регистър на сдруженията за напояване (№ 5)

Уникален идентификатор:  64ca619f-2e34-4bcc-b822-f3bbd1edd040

Описание:

Регистър на сдруженията за напояване (№ 5)

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1.1

  • Създаден на: 2019-11-29 16:13:34
  • Създаден от: ERSA_OpenData
  • Последна промяна: 2019-11-29 16:13:38
  • Последно променил: ERSA_OpenData