одобрен

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Уникален идентификатор:  65e92ea0-3c80-4519-a913-f6a5d21b48f2

Описание:

РЕГИСТЪР ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

Автор: Стоянка Димитрова

Връзка с автор: s.dimitrova@chelopech.org

Отговорник подръжка: s.dimitrova@chelopech.org

Връзка с отговорник подръжка: s.dimitrova@chelopech.org

  • Създаден на: 2017-08-04 08:41:46
  • Създаден от: stoyanka_stamenova_dimitrova
  • Последна промяна: 2018-11-09 09:20:47
  • Последно променил: migrate_data