одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж в Община Нови пазар

Уникален идентификатор:  6643091a-ff1a-46e5-bfff-8fab8dc68e4b

Описание:

Регистър на издадените разрешителни за строеж в Община Нови пазар

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Регистър на издадените разрешителни за строеж в Община Нови пазар

Версия: 2

Автор: Петя Атанасова

Отговорник подръжка: ecm@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: ecm@abv.bg

  • Създаден на: 2017-09-21 06:52:30
  • Създаден от: ekaterina_marinova
  • Последна промяна: 2019-03-29 12:27:16
  • Последно променил: ekaterina_marinova