одобрен

Справка за броя на децата и учениците по групи и класове по видове училища към 06.02.2019 г.

Уникален идентификатор:  665317c6-7b1a-457f-89f8-453626bc449d

Описание:

Справка за броя на децата и учениците по групи и класове по видове училища към 06.02.2019 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Образование, култура и спорт

брой деца и ученици

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2019-04-30 10:23:26
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2019-04-30 10:26:33
  • Последно променил: d_tzvetkov