одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост

Уникален идентификатор:  66abeac8-ae0a-4ca9-a405-0fdcec705ea3

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

ползване на воден обект

Версия: 2.1

Източник: http://www.bolyarovo.eu

Автор: Теодора Петкова

Отговорник подръжка: stnikolova@gmail.com

Връзка с отговорник подръжка: stnikolova@gmail.com

  • Създаден на: 2019-03-28 08:35:05
  • Създаден от: st_nikolova
  • Последна промяна: 2019-03-28 08:36:05
  • Последно променил: st_nikolova