одобрен

Списък на лицата, на които са издадени разрешителни за паша на домашни животни

Уникален идентификатор:  671e1684-de0f-488b-b285-df0d5da4066a

Описание:

Посочени са имената/наименованията на физическите/юридически лица, на които, съгласно чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии, през 2019 г. от Дирекция "Национален парк Централен Балкан" са издадени разрешителни за паша на домашни животни на територията на Национален парк Централен Балкан

Основна тема:  Околна среда

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2019-11-04 14:23:38
  • Създаден от: pavlina_ivanova_racheva
  • Последна промяна: 2019-11-04 14:37:15
  • Последно променил: pavlina_ivanova_racheva