одобрен

Регистър на рекламно - информационните елементи

Уникален идентификатор:  67277f5c-f56f-4885-9939-56fa861d73bd

Описание:

Регистър на рекламно - информационните елементи на територията на община Никола Козлево

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права. Споделяне на споделеното (CC-BY-SA)

Основна тема:  Некатегоризирани

рекламно-информационни елементи

Версия: 2.3

Автор: Айхан Ахмед

Връзка с автор: ayhan.ahmed95@abv.bg

Отговорник поддръжка: obankozlevo@mail.bg

Връзка с отговорник поддръжка: obankozlevo@mail.bg

  • Създаден на: 2017-09-11 13:02:13
  • Създаден от: petar_ivanov_dimitrov
  • Последна промяна: 2019-10-09 16:36:13
  • Последно променил: petar_ivanov_dimitrov