одобрен

Сертифицирани инвестиционни проекти в България

Уникален идентификатор:  675dc6d3-5f05-463d-a035-66d80356695a

Описание:

Сертифицирани инвестиционни проекти в България

Основна тема:  Некатегоризирани

българия инвестиции сертифициране

Версия: 1

Автор: Светослав Гатев

Връзка с автор: s.gatev@investbg.government.bg

Отговорник поддръжка: s.gatev@investbg.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: s.gatev@investbg.government.bg

  • Създаден на: 2016-06-17 11:29:23
  • Създаден от: s-gatev-398
  • Последна промяна: 2018-11-07 21:46:24
  • Последно променил: migrate_data