одобрен

Предоставени ваучери по схема "Първа работа"

Уникален идентификатор:  676f7e76-ba76-40cb-9827-49cdbd91eb3d

Описание:

Публичен регистър на предоставени ваучери по схема "Първа работа"

Основна тема:  Некатегоризирани

Агенция по заетостта ваучери обучение обучения Операстивна програма ОПРЧР Първа работа

Версия: 1

Автор: Йордан Йорданов

Връзка с автор: Y.Yordanov@az.government.bg

Отговорник подръжка: Y.Yordanov@az.government.bg

Връзка с отговорник подръжка: Y.Yordanov@az.government.bg

  • Създаден на: 2015-10-26 13:34:51
  • Създаден от: y_yordanov
  • Последна промяна: 2018-11-29 12:32:38
  • Последно променил: migrate_data