одобрен

Регистър на издадените от РИОСВ - Хасково Решения по реда на ЗООС и/или на ЗБР

Уникален идентификатор:  67733278-5f75-41af-8252-1f9ef9ad0b0a

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Околна среда

издадени регистър решения риосв Хасково ЗБР РМС 436/2017 ЗООС

Версия: 2.4

  • Създаден на: 2021-11-30 14:19:04
  • Създаден от: mitko_mitev
  • Последна промяна: 2021-12-15 11:46:57
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте