одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Летница за периода 01.01.-31.08.2017 г.

Уникален идентификатор:  67bb9c94-82ec-4438-9ac6-dcc8aa3c988c

Описание:

Отчети за касовото изпълнение на бюджета на ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 Г.-31.08.2017 Г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

Автор: Община Летница

Връзка с автор: letnitsa@mail.bg

Отговорник подръжка: secretar_letnitsa@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: secretar_letnitsa@abv.bg

  • Създаден на: 2017-11-03 13:07:34
  • Създаден от: pavlinka_cholakova
  • Последна промяна: 2018-11-02 15:44:26
  • Последно променил: migrate_data