одобрен

Регистър на местата за настаняване категоризирани от Община Джебел, находящи се на територията на община Джебел

Уникален идентификатор:  67d3b590-6c90-4f37-8178-8a7dfe2acfb8

Основна тема:  Региони, градове

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2020-02-11 14:10:44
  • Създаден от: kmet_dj
  • Последна промяна: 2020-02-11 14:11:50
  • Последно променил: kmet_dj